Urząd Miejski w Gliwicach

Płatności Online

Wybierz rodzaj sprawy:

Wielojęzyczny standardowy formularz Rozporządzenie UE 2016/1191(tłumaczenie do aktów stanu cywilnego i zaświadczeń)
Inna czynność urzędowa
Wtórnik wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Zmiana wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką (zmiana danych, zmiana obszaru powodująca zmianę właściwości organu)
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką osobową w pozostałych przypadkach
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
Wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
Wydanie wtórnika wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zależności od okresu na jaki została udzielona
Wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne
Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w zależności od okresu na jaki zostało udzielone
Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – PRZEBIEG NA TERENIE MIASTA GLIWICE
Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – PRZEBIEG NA TERENIE MIASTA GLIWICE i SĄSIEDNIEGO POWIATU
Wydanie wypisu do zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym– PRZEBIEG NA TERENIE MIASTA GLIWICE
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na okres:
Zmiana danych w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w zależności od okresu na jaki została udzielona :
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy.
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką osobową w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy.
Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w zależności od okresu na jaki została udzielona
Zmiana licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w zależności od okresu na jaki została udzielona
Wydanie wtórnika licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy.
Wydanie wtórnika licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy W przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy.
Wydanie wtórnika licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy.
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym w zależności od okresu na jaki została udzielona
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy. Licencja udzielona na okres:
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zależności od okresu na jaki została udzielona
Zmiana danych w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, w przypadkach jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy. Licencja udzielona na okres:
Wydanie wtórnika wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – przebieg na terenie Miasta Gliwice, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy:
Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – przebieg na terenie Miasta Gliwice, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy.
Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – przebieg na terenie Miasta Gliwice i sąsiedniego powiatu, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – przebieg na terenie Miasta Gliwice i sąsiedniego powiatu, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy
Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – z przebiegiem linii wyłącznie na terenie Miasta Gliwice
Wydanie wypisu do zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – PRZEBIEG NA TERENIE MIASTA GLIWICE i SĄSIEDNIEGO POWIATU
Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – przebieg na terenie Miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów (gliwicki i/lub tarnogórski)
Opłata za zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w zależności od okresu na jaki zostało udzielone
Wydanie wtórnika wypisu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Opłata za udostępnienie danych z rejestru PESEL/rejestru mieszkańców i Rejestru Dowodów Osobistych
Z tytułu wydawanych zaświadczeń
Z tytułu wydania decyzji administracyjnych (o wymeldowaniu/zameldowaniu)
Z tytułu pełnomocnictwa
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo dotyczące spraw podatkowych
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji, profesjonalnych tablic rejestracyjnych, profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń
Wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja tymczasowa (np. na badania techniczne, przewóz z miejsca zakupu do miejsca zamieszkania na terenie RP, w celu dokonania naprawy pojazdu)
Rejestracja tymczasowa w celu wywozu pojazdu za granicę
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Rejestracja pojazdu + tablice indywidualne
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy + tablice indywidualne
Rejestracja pojazdu nowego lub zarejestrowanego w innym mieście bądź pojazdu posiadającego czarne tablice
Zmiana numeru rejestracyjnego z powodu zagubienia zniszczenia, kradzieży lub wymiany czarnych tablic
Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
Wymiana dowodu rejestracyjnego (np. brak miejsca na wpisanie terminu badań technicznych lub zmiany danych)/Wtórnik dowodu rejestracyjnego
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Pojazd zbudowany samodzielnie (SAM) – rejestracja:
Tablice rejestracyjne – wymiana na tablice o wymiarach zmniejszonych:
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Gliwicach jeżeli dotychczasowe tablice są białe wydane przez Urząd Miejski w Gliwicach (przerejestrowanie)
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
Wydanie prawa jazdy
Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów (dot. rozszerzenia zakresu działalności)
Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zintegrowanego
Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia na przetwarzanie, zbieranie odpadów (dotyczy rozszerzenia zakresu działalności)
Decyzja - zezwolenie na przetwarzanie lub/i zbieranie odpadów
Opłata za zaświadczenie
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zgłoszenie budowy sieci, o którym mowa w art. 29 ust.1 pkt 19a ustawy z 7 lipca 1994r.
Wysokość wybranej opłaty:

PLN

Podaj Twoje dane / dane firmy:

Na ten adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zrealizowania płatności
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wybierz jednorazową formę płatności:

Oświadczam, że:


Chcę, aby usługa została zrealizowana niezwłocznie i wiem, że nie otrzymam zwrotu poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy.
0,00 PLN
1.00 PLN
1.00 PLN